Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : Giáo trình
Tác giả: Trịnh Chất
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy : Theo giáo trình chi tiết máy
Tác giả: Ngô Văn Quyết
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay gia công cơ
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay thiết kế cơ khí . Tập 1
Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay thiết kế cơ khí . T.2
Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Công nghệ chế tạo máy theo hướng tự động hóa sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Tự động hóa thiết kế cơ khí
Tác giả: Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục