Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 118 kết quả
Chi tiêt máy. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Chi tiết máy
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Chi tiết máy : Bài tập
Tác giả: Nitriportric SN, Võ Trần Khúc Nhã
Xuất bản: Hải Phòng: Hải Phòng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy : Theo giáo trình chi tiết máy
Tác giả: Ngô Văn Quyết
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình
Tác giả: Vụ giáo dục chuyên nghiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay gia công cơ
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay thiết kế cơ khí . Tập 1
Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay thiết kế cơ khí . T.2
Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 

Truy cập nhanh danh mục