Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 124 kết quả
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai công suất 3000m3/ngđ
Tác giả: Lê Thanh Tân, Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Tp.Quảng Ngãi công suất 3000m3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Mỵ Nương, Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Khảo sát hiện trạng và đề xuất phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải của trung tâm hội nghị White Palace TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Tấn Dương, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải tinh bột khoai mì bằng bèo lục bình
Tác giả: Huỳnh Thị Thuận, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205m3/ngày đêm
Tác giả: Đỗ Minh Hát, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến HT xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học tại trạm xử lý Bình H...
Tác giả: Huỳnh Công Danh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Dương Hồng Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng mô hình hợp khối kết hợp phương pháp cơ học và sinh học
Tác giả: Phan Thanh Hải, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu khảo sát hiệu quả của chế phẩm BIO - B111 HV trong xử lý nước thải ngành dệt nhuộm bằng phượng pháp hiếu khí
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas bẳng đất ngập nước kiến tạo
Tác giả: Ngô Duy Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục