Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển t...
Tác giả: Phạm Văn Ngọ, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng (Cr6+) và màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm của bã cà phê
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu ứng dụng một số chất keo tụ trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lê Thị Thúy, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng cây môn nước trong ...
Tác giả: Trần Minh Tâm, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sản xuất của một cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện Hóc Môn-Tp.HCM và đề xuất các...
Tác giả: Phạm Quang Hải, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu hiện trạng nước nhiễm dầu tại các công ty sản xuất, phân phối xăng dầu tại tp.Hồ Chí Minh và khả năng xử lý ...
Tác giả: Nguyễn Văn Thức, Võ Đình Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện quy trình xử lý nước thải cho một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn t...
Tác giả: Trương Văn Tươi, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán khả năng chịu tải, đề xuất tiêu chuẩn xã thải và giải pháp quản lý chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông-đoạn chảy ...
Tác giả: Dương Yến Trinh, Lê Huy Bá
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải tại một số nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Hải, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý nước rỉ rác bãi chôn lắp rác Tóc Tiên huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bằng phư...
Tác giả: Phạm Văn Huỳnh, Lê Huy Bá
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục