Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 281 kết quả
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến HT xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học tại trạm xử lý Bình H...
Tác giả: Huỳnh Công Danh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Dương Hồng Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng mô hình hợp khối kết hợp phương pháp cơ học và sinh học
Tác giả: Phan Thanh Hải, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Biological wastewater treatment
Tác giả: Glen T Daigger, C P Leslie Grady, Henry C Lim
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Nguyễn Văn Sức
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.354
 
Công nghệ xử lý nước thải đô thị
Tác giả: Lamouche André, Tạ Thành Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu khảo sát hiệu quả của chế phẩm BIO - B111 HV trong xử lý nước thải ngành dệt nhuộm bằng phượng pháp hiếu khí
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas bẳng đất ngập nước kiến tạo
Tác giả: Ngô Duy Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 

Truy cập nhanh danh mục