Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 32 kết quả
Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh microbelift-n1, để nâng cao hiểu quả xử lý nitơ, photpho trong nước thải khoai mì tạ...
Tác giả: Nguyễn Đức Phương, Huỳnh Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu công nghệ hợp khối bãi lọc Ngầm - Hồ sinh học kết hợp sản xuất nông nghiệp trong xử lý nước thải chăn nuôi
Tác giả: Phạm Thị Như Thùy, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu thiết kế công nghệ hợp khối ứng dụng bể lọc sinh học bùn hoạt tính theo mẻ SBBGR trong xử lý nước thải nhà hà...
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Huy, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu tận dụng rơm rạ khô làm giá thể để trồng thủy canh và tái sử dụng nước thải giặt trong sinh hoạt cung cấp nướ...
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  628.35
 
Water Treatment with New Nanomaterials
Tác giả: Shahin Homaeigohar, Shahin Homaeigohar
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình đồng phân hủy nước thải sinh hoạt và phần hữu cơ rác thải nhà bếp bằng b...
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Water Treatment with New Nanomaterials
Tác giả: Shahin Homaeigohar
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  628.35
 
Tratamiento biológico de aguas residuales : principios, modelación y diseño
Tác giả: A Hernández García H, A Hernández García H, Buitrón Méndez G, Buitrón Méndez G, F J Cervantes Carrillo, F J Cervantes Carrillo, C M Lopez-Vazquez, C M Lopez-Vazquez
Xuất bản: London: IWA Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  628.35
 
Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors
Tác giả: Marcos Von Sperling
Xuất bản: London New York: IWA Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Basic Principles of Wastewater Treatment
Tác giả: Marcos Von Sperling
Xuất bản: London New York: IWA Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 

Truy cập nhanh danh mục