Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 806 kết quả
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussa Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Practical process control for engineers and technicians
Tác giả: Wolfgang Altmann
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Advanced NXT [electronic resource] : the Da Vinci inventions book
Tác giả: Matthias Paul Scholz
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the Book trade by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Practical controls : a guide to mechanical systems
Tác giả: Steven R Calabrese
Xuất bản: Lilburn Ga New York Basel: Fairmont Press Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Space-time continuous models of swarm robotic systems [electronic resource] : supporting global-to-local programming
Tác giả: Heiko Hamann
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Digital control
Tác giả: Kannan M Moudgalya
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Networked control systems [electronic resource] : theory and applications
Tác giả: Derong Liu, Fei-Yue Wang
Xuất bản: London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Điều khiển bám quỹ đạo mong muốn của robot di động đa hướng sử dụng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Đỗ Bùi Đình Thiên, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển PID tối ưu bền vững cho động cơ DC không chổi quét
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục