Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 444 kết quả
Điều khiển tay máy 3 bậc tự do theo thuật toán PID cải tiến
Tác giả: Phạm Công Vũ, Đồng Văn Hướng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, thiết kế hệ bộ điều khiển cho robot cá 3 khớp dạng carangiform
Tác giả: Phan Văn Y, Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển bám cho robot di động đa hướng dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu điều khiển chính xác vị trí hệ thống cơ khí
Tác giả: Lưu Hoàng Hiệp, Nguyễn Tấn Tiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển vi bước (Micro stepping) ứng dụng bơm dịch đối lưu
Tác giả: Võ Cường, Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điều khiển hệ pendubot dùng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển robot chui ống dùng kỹ thuật điều khiển mờ
Tác giả: Lê Vũ Hùng, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến cho robot hàn di động
Tác giả: Thân Văn Thế, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển robot 1 bánh
Tác giả: Nguyễn Xuân Tiên, Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế và điều khiển hệ thống con lắc ngược quay
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 

Truy cập nhanh danh mục