Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Đào Thị Hòa, Hồ Thủy Tiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của tổng công ty khí Việt Nam - CTCP
Tác giả: Nguyễn Hà An, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện quản lý tài chính công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoạt động tài chính tại công ty cổ phần cơ điện lạnh Ree: thực trạng và giải pháp
Tác giả: Lê Thị Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Dương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tác giả: Hồ Thị Bảo Châu, Phan Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại tổng công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific)
Tác giả: Nguyễn Nhơn, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại bệnh viện Chợ Rẫy
Tác giả: Tôn Văn Tài, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
Tác giả: Võ Quang Huy, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện hệ thống quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp dịch vụ công ích quận Bình Thạnh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hân, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom theo mô hình công ty m...
Tác giả: Nguyễn Văn Trường, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục