Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Corporate finance : A valuation approach
Tác giả: Simon Benninga, Oded H Sarig
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Engineering economy
Tác giả: Leland T Blank, Anthony J Tarquin
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Fundamentals of Corporate Finance
Tác giả: Richard A Brealey, Alan J Marcus, Stewart C Myers
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Principles of corporate finance
Tác giả: Richard A Brealey, Franklin Allen, Stewart C Myers
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Schaum's outline of theory and problems of financial management
Tác giả: Jae K Shim, Jae K Shim, Joel G Siegel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Finance. Volume 1- Corporate Finance
Tác giả: David Whitehurst
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Fundamentals of Corporate Finance
Tác giả: Stephen A Ross, Bradford D Jordan, Randolph W Westerfield
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Schaum's outline of theory and problems of managerial accounting
Tác giả: Jae K Shim, Joel G Siegel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Schaum's outline of financial management [electronic resource]
Tác giả: Jae K Shim, Joel G Siegel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Corporate finance demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Troy A Adair
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục