Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 294 kết quả
Phân tích tình hình tài chính tại Cty CP Cơ khí xây dựng Công trình 623
Tác giả: Dương Thị Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Quản trị tài chính căn bản
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Engineering economy
Tác giả: Leland T Blank, Anthony J Tarquin
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Risk management : Concepts and guidance
Tác giả: Carl L Pritchard
Xuất bản: Arlington Va: ESI International, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Fundamentals of Corporate Finance
Tác giả: Richard A Brealey, Alan J Marcus, Stewart C Myers
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Fundamentals of financial management
Tác giả: James C Van Horne, John Martin Wachowicz
Xuất bản: Harlow England New York: Financial TimesPrentice Hall, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Financial management : theory and practice
Tác giả: Eugene F Brigham, Michael C Ehrhardt
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
How to write a business plan
Tác giả: Mike P McKeever
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Phân tích tình hình tài chính Công ty CP vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Lê Vũ, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Phân tích tình hình tài chính Công ty bao bì Ojitex (Vietnam) Co., Ltd
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 

Truy cập nhanh danh mục