Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Chiến lược kinh doanh ngành bưu chính viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Huỳnh Thiên Bảo, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất xanh (Dat xanh Group) từ năm 2012 ...
Tác giả: Trương Minh Chánh, Lê Kinh Vĩnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hoạt động tại công ty xuất nhập khẩu thuốc lá
Tác giả: Phạm Ngọc Hiến, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào - Việt giai đoạn 2011 - 2020
Tác giả: Bùi Thu Hiền, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh của các công ty Dịch vụ công ích khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, tầm...
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng, Phan Ngọc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020
Tác giả: Trịnh Xuân Hưng, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh tổng công ty cơ khí Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức giai đoạn 2012 - 2020
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Như, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược kinh doanh ngành thủy sản tỉnh Cà Mau giai đoạn từ nay đến 2020
Tác giả: Lê Hoàng Sơn, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020
Tác giả: Phan Văn Thắm, Đoàn Liêng Diễm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục