Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
StrengthsFinder 2.0
Tác giả: Huston Charlie, Charlie cm Huston
Xuất bản: : Gallup Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.409
 
Becoming a Successful Manager
Tác giả: J Robert Parkinson, Gary Grossman
Xuất bản: : McGrawHill Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.409
 
The Feiner points of leadership : the fifty basic laws that will make people want to perform better for you
Tác giả: Michael Feiner
Xuất bản: New York: Warner Business Books, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.409
 
Surviving change : A manager's guide : essential strategies for managing in a downturn
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business School Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
Simply a great manager : the 15 fundamentals of being a successful manager
Tác giả: Michael Hoyle, Peter Newman
Xuất bản: London: Mashall Cavendish, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.409
 
100,000+ Career : The New Approach to Networking for Executive Job Change [electronic resource]
Tác giả: John Davies
Xuất bản: Naperville: Sourcebooks Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.409
 
Le manager intuitif : une nouvelle force
Tác giả: Meryem Le Saget
Xuất bản: Paris: Dunod, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.409
 
How to Do Everything with Your BlackBerry
Tác giả: Curt Simmons
Xuất bản: Osborne: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.409
 
Nhân sự chìa khóa của thành công
Tác giả: Matsushita Konosuke
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
Cẩm nang kinh doanh Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp = Managing Change and Transition
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục