Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Construction databook [electronic resource] : construction materials and equipment
Tác giả: Sidney M Levy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The effects of air pollution on the built environment
Tác giả: Peter Brimblecombe
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Fundamentals of residential construction
Tác giả: Edward Allen, Joseph Iano, Rob Thallon
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Ecohouse : a design guide
Tác giả: Susan Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas
Xuất bản: Oxford Boston: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Building construction handbook
Tác giả: R Chudley, Roger Greeno
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Defects and deterioration in buildings
Tác giả: Barry A Richardson
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The solar home : how to design and build a house you heat with the sun
Tác giả: Mark Freeman
Xuất bản: Mechanicsburg PA: Stackpole Books, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The complete guide to decks
Tác giả:
Xuất bản: Minneapolis Minn: Creative Pub International, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục