Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Cẩm nang của người xây dựng
Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Đăng Sơn, Trần Khắc Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng
Tác giả: Bùi Văn Yêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Định mức dự toán khảo sát xây dựng : Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lí chi phí khảo sát xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng : TCVN 5308 - 91
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản (ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690
 
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : các công trình xây dựng năng lượng có hiệu quả
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục