Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 82 kết quả
Learning to photograph
Tác giả: Cora Banek, Georg Banek
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook Inc, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Senior's edition digital photography
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth: Imagine Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Photography : a very short introduction
Tác giả: Steve Edwards
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The New Ansel Adams photography series
Tác giả: Ansel Adams
Xuất bản: Boston: New York Graphic Society, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The print
Tác giả: Ansel Adams, Robert Baker
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Exhibiting photography : a practical guide to choosing a space, displaying your work, and everything in between
Tác giả: Shirley Read
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Hdr photography photo workshop
Tác giả: Pete Carr
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Digital photography for dummies
Tác giả: Julie Adair King, Serge Timacheff
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The elements of photography : understanding and creating sophisticated images
Tác giả: Angela Faris-Belt
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Từ Máy ảnh...đến Hình ảnh
Tác giả: Trần Đức Tài
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  770
 

Truy cập nhanh danh mục