Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Digital photography just the steps for dummies
Tác giả: Frederic H Jones
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Canon EOS 7D for dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Digital photography just the steps for dummies
Tác giả: Frederic H Jones
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Digital SLR photography all-in-one for dummies
Tác giả: Robert Correll
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Photoshop elements 13 all-in-one for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Translational ADMET for drug therapy : principles, methods, and pharmaceutical applications
Tác giả: Souzan Yanni
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QV 771
 
An introduction to pharmacovigilance
Tác giả: Patrick Waller, Mira Harrison-Woolrych
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QV 771
 
Suicide-related behaviour : understanding, caring and therapeutic responses
Tác giả: Columba McLaughlin
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2007 I-771
 
1

Truy cập nhanh danh mục