Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
Principles of biochemical toxicology elektronisk ressurs
Tác giả: John Timbrell
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Toxicology of solvents [electronic resource]
Tác giả: Nicola Bates, Maeve McParland
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Plastics, rubber and health [elektronisk ressurs]
Tác giả: Güneri Akovali
Xuất bản: Shawbury UK: Smithers Rapra Technology Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Preclinical development handbook [electronic resource] . Toxicology
Tác giả: Shayne C Gad
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Process-induced food toxicants : occurrence, formation, mitigation, and health risks
Tác giả: David R Lineback, Richard H Stadler
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.954
 
Chemical analysis of antibiotic residues in food [electronic resource]
Tác giả: Jack F Kay, James D MacNeil, Jian Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Foodborne pathogens : hazards, risk analysis, and control
Tác giả: Clive de W Blackburn, Peter J McClure
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Handbook of poisonous and injurious plants
Tác giả: Lewis Nelson, Michael J Balick, Kenneth F Lampe, Richard D Shih
Xuất bản: New York: New York Botanical Garden Springer, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Introduction to food toxicology
Tác giả: Takayuki Shibamoto, Leonard F Bjeldanes
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục