Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
Toxicology of solvents [electronic resource]
Tác giả: Nicola Bates, Maeve McParland
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Plastics, rubber and health [elektronisk ressurs]
Tác giả: Güneri Akovali
Xuất bản: Shawbury UK: Smithers Rapra Technology Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc
Tác giả: Hoàng Văn Bính
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Ngộ độc và xử trí ngộ độc
Tác giả: A Henry J, M Wiseman H
Xuất bản: Hà Nội: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.908
 
Principles of toxicology testing
Tác giả: Frank A Barile
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
Toxicological chemistry and biochemistry
Tác giả: Stanley E Manahan
Xuất bản: Boca Raton Fla: Lewis Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.900154
 
Pharmaceutical industry practices on genotoxic impurities [electronic resource]
Tác giả: Heewon Lee
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Environmental Contaminants in Biota
Tác giả: Interpreting Tissue Concentrations, James P Meador, James P Meador, W Nelson Beyer, W Nelson Beyer
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Ecosystems and human health : toxicology and environmental hazards
Tác giả: Richard B Philp
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục