Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 562 kết quả
The plasma boundary of magnetic fusion devices
Tác giả: P C Stangeby
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Fundamentals of nuclear science and engineering
Tác giả: J Kenneth Shultis, Richard E Faw
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Plasma physics and controlled nuclear fusion
Tác giả: Kenrō Miyamoto
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Safety related issues of spent nuclear fuel storage
Tác giả: K K Kadyrzhanov, J D B Lambert
Xuất bản: Dordrecht: Springer Published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
The rise of nuclear fear
Tác giả: Spencer R Weart
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Nuclear energy : an introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes
Tác giả: Raymond L Murray, Keith E Holbert
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
Structures for nuclear facilities : analysis, design, and construction
Tác giả: M Y H Bangash
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4832
 
Nhà máy điện nguyên tử
Tác giả: Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4831
 
Reactor Dosimetry in the 21st Century : proceedings of the 11th International Symposium on Reactor Dosimetry : Brussels,...
Tác giả: Hamid Ait Abderrahim, Pierre D'hondt, Charles Raedt, Jan Wagemans
Xuất bản: New york: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4833
 
Fundamentals of nuclear science and engineering [electronic resource]
Tác giả: J Kenneth Shultis, Richard E Faw
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục