Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 132 kết quả
Rapid chemical and biological techniques for water monitoring
Tác giả: Catherine Gonzalez, R Greenwood, Ph Quevauviller
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà Bè
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: David Nielsen
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Ví dụ tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước
Tác giả: Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.162
 
Drinking water treatment : focusing on appropriate technology and sustainability
Tác giả: Ravi K Jain, Chittaranjan Ray
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.16
 
Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Bình Thuận, đề xuất các biện pháp xử lý chất thải nhiễm dầu thu gom
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Đức Huỳnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.16833
 
Đánh giá hiên trạng, khoanh vùng rò rỉ và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng nước tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồn...
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.168
 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý Asen trong nước dưới đất cung cấp nước sạch cho sinh hoạt tại thị xã Cửa L...
Tác giả: Nguyễn Phước HòaNguyễn Phước Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đáy đối với một số Ion Al3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ làm cơ sở xử lý Ion kim loại bằng phươ...
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.168
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục