Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Cosmetology
Tác giả: Anthony Gonzalez
Xuất bản: Delhi: Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
The Clear Skin Cookbook elektronisk ressurs
Tác giả: Dale Pinnock
Xuất bản: London: Constable Robinson, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  646.726
 
The green beauty guide : your essential resource to organic and natural skin care, hair care, makeup, and fragrances [el...
Tác giả: Julie Gabriel
Xuất bản: Deerfield Beach FL: Health Communications, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
500 nail designs : inspired and inventive looks for every mood and occasion
Tác giả: Chelsea Franklin
Xuất bản: Beverly MA: Fair Winds Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.727
 
Homemade nail polish : create unique colors and designs for eye-catching nails
Tác giả: Allison Rose Spiekermann
Xuất bản: Berkeley CA: Ulysses Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.727
 
Homemade nail polish create unique colors and designs for eye-catching nails
Tác giả: Allison Rose Spiekermann
Xuất bản: Place of publication not identified: publisher not identified, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  646.727
 
Nghệ thuật trang điểm
Tác giả: Huỳnh Thu Dung
Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Nghệ thuật trang điểm & làm đẹp
Tác giả: Triệu Thị Chơi, Đoàn Thị Ánh Minh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Nghệ thuật trang điểm cô dâu
Tác giả: Robert Jones, Tiểu Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Cosmetic dermatology : products and procedures
Tác giả: Zoe Diana Draelos
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục