Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2116 kết quả
Expert witnessing in forensic accounting : a handbook for lawyers and accountants
Tác giả: Zeph Telpner, Michael S Mostek
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Financial & managerial accounting
Tác giả: Charles T Horngren, Walter T Harrison, M Suzanne Oliver
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
International accounting
Tác giả: Frederick D S Choi, Gary K Meek
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice HallPearson, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.96
 
Tài chính (Tháng 1 kỳ). 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Tài Chính,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  657
 
Nghiên cứu Tài chính kế toán(Tháng 1 kỳ). 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Tài ChínhHọc viện Tài chính,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  657
 
CIMA official learning system. C2--fundamentals of financial accounting : CIMA Certificate in Business Accounting
Tác giả: Henry Lunt
Xuất bản: Oxford UK Burlington MA: CIMA Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Accounting
Tác giả: Carl S Warren, Philip E Fess, James M Reeve
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Tài chính doanh nghiệp(Tháng 1 kỳ). 6
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Cục Tài chính doanh nghiệpBộ Tài Chính,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  657
 
Accounting reference desktop
Tác giả: Steven M Bragg
Xuất bản: New York Chichester: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Advances in international accounting Volume 15 elektronisk ressurs
Tác giả: J Timothy Sale
Xuất bản: Stamford CT: JAI Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục