Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Merce Cunningham : the modernizing of modern dance
Tác giả: Roger Copeland
Xuất bản: New York London: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Rock and popular music [electronic resource] : politics, policies, institutions
Tác giả: Tony Bennett
Xuất bản: London New York: Routledge, 1993
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Capoeira : a history of an Afro-Brazilian martial art
Tác giả: Assunção Matthias Röhrig
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  793.31981
 
Anthropology and autobiography
Tác giả: Helen Callaway, Judith Okely
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  301.072
 
Peacebuilding and rule of law in Africa : just peace?
Tác giả: Johanna Herman, Olga Martin-Ortega, Chandra Lekha Sriram
Xuất bản: London New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Nineteenth century
Tác giả: C L Ten
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Exercise and chronic disease : an evidence-based approach
Tác giả: John Saxton
Xuất bản: London New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.044
 
Handbook on sexual violence
Tác giả: Jennifer Brown, Sandra Walklate
Xuất bản: London New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Routledge philosophy guidebook to Hume on morality
Tác giả: James Baillie
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Roman officers and English gentlemen : the imperial origins of Roman archaeology
Tác giả: Richard Hingley
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục