Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-50 trong số 1473 kết quả
The sales success handbook [electronic resource] : 20 lessons to open and close sales now
Tác giả: Linda Richardson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.85
 
The international handbook of computer security
Tác giả: Jae K Shim, Anique A Qureshi, Joel G Siegel
Xuất bản: Chicago New York: Glenlake Pub Co Ltd AMACOM, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
The food and culture around the world handbook
Tác giả: Helen Clark Brittin
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
The Facts on File Earth science handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Cat owner's home veterinary handbook
Tác giả: Beth Adelman, Delbert G Carlson, Debra Eldredge
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  636.8
 
Handbook of optics [electronic resource] Volume 4, Optical properties of materials, nonlinear optics, quantum optics
Tác giả: Michael Bass
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Handbook of optics [electronic resource] Volume 1, Geometrical and physical optics, polarized light, components and intr...
Tác giả: Michael Bass
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  535.32
 
Maintenance engineering handbook [electronic resource]
Tác giả: Lindley R Higgins, R Keith Mobley, Darrin J Wikoff
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.2
 
Frameworks for thinking [electronic resource] : a handbook for teaching and learning
Tác giả: David Moseley
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370.1523
 
The Facts on File weather and climate handbook
Tác giả: Michael Allaby
Xuất bản: New York: Facts on File, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 

Truy cập nhanh danh mục