Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Mac OS X Panther edition
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Excel 2010 : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
CSS : the missing manual
Tác giả: David Sawyer McFarland
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Dreamweaver MX 2004 : the missing manual
Tác giả: David Sawyer McFarland, David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2762
 
Windows XP pro : the missing manual
Tác giả: David Pogue, Craig Zacker, L J Zacker
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4469
 
Word 2007 for starters : the missing manual
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.52
 
iMovie 6 & iDVD : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.59028553
 
Excel 2007 : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.54
 
Home networking : the missing manual
Tác giả: Scott Lowe
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.68
 
PowerPoint 2007 for starters : the missing manual
Tác giả: Emily A Vander Veer
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.58
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục