Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 427 kết quả
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 1
Tác giả: Phan Trọng Kỳ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 2
Tác giả: Phan Trọng Kỳ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế. Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: , 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.04
 
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế. Tập 3
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: , 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.04
 
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế. Tập 2
Tác giả: Cục thuế TPHồ Chí Minh
Xuất bản: TpHCM: , 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.04
 
Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN (thực hiện từ 1/1/2009)
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: , 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.052
 
Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Kinh tế phát triển
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Kinh tế vi mô ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Edwin Mansfield, Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Trần Văn Hùng, Vũ Việt Hằng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Vệ sinh và an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.192
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục