Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 157 kết quả
Điều khiển khí nén và thủy lực
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.9023
 
Cơ học đất : Bài giảng
Tác giả: Trương Quang Thành, Phan Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  624.151
 
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  004.22
 
Điện tử công nghiệp : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.381
 
Xác suất thống kê : Bài tập
Tác giả: Lê Thị Thiên Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  519
 
Dinh dưỡng thực phẩm : bài giảng
Tác giả: Phạm Thị Hải Quỳnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  613.2
 
Chi tiết máy
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Thực hành điều khiển lập trình PLC và mạng PLC
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Hóa đại cương : Tóm tắt bài giảng
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  540
 
Tin học văn phòng : Bài giảng
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  005.369
 

Truy cập nhanh danh mục