Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 160 kết quả (0.0155498 giây)
Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu đô thị phường Cam Nghĩa - thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa, quy mô 150HA
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Huy
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty lương thực Tiền Giang
Tác giả: Dương Thị Thanh Thảo
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Tình hình tổ chức công tác giao nhận-vận tải hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH sản xuất thương mại xuấ...
Tác giả: Hường Thị Khánh Linh
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TIGIFOOD
Tác giả: Võ Trí Tài
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH ESPRINTA Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hường
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH MTV Viễn Đông
Tác giả: Lê Vũ Trúc Linh
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics trên thị trường EU cho Công ty TNHH giao nhận vận...
Tác giả: Phan Duy Nghĩa
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 658.7
 
Tín dụng ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nam Á-chi nhánh Thị Nghè-phòng giao dịch quận 2
Tác giả: Trần Tuấn Anh
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty xuất nhập khẩu thuốc lá giai đoạn 2011-2015
Tác giả: Trương Thị Ngọc Hân
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng BREEZE SKY BAR tại khách sạn MAJESTIC
Tác giả: Vòng Chánh Kiếu
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục