Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Company officer
Tác giả: Clinton H Smoke
Xuất bản: Australia United States: ThomsonDelmar Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3702373
 
General, organic, and biological chemistry
Tác giả: H Stephen Stoker
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Calculus of a single variable : early transcendental functions
Tác giả: Ron Larson, Bruce H Edwards
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Mathematics : its power and utility
Tác giả: Karl J Smith
Xuất bản: Australia United States: Thomson BrooksCole, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Basic mathematics
Tác giả: Charles P McKeague
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Database systems : design, implementation, and management
Tác giả: Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob
Xuất bản: Australia United States: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
David Busch's compact field guide for the Canon Eos 60d
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Australia United States: Course Technology PTRCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Essential jazz : the first 100 years
Tác giả: Henry Martin, Keith Waters
Xuất bản: Australia United States: ThomsonSchirmer, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.6509
 
The car care book
Tác giả: Ron Haefner
Xuất bản: Australia United States: ThomsonDelmar Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Agriscience : fundamentals & applications
Tác giả: L DeVere Burton, Elmer L Cooper
Xuất bản: Australia United States: ThomsonDelmar Learning, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục