Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 173 kết quả
The little green math book : 30 powerful principles for building math and numeracy skills
Tác giả: Brandon Royal
Xuất bản: Calgary: Maven Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
English idioms : sayings and slang
Tác giả: Wayne Magnuson
Xuất bản: Calgary: Prairie House Books, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
The little gold grammar book : mastering the rules that unlock the power of writing
Tác giả: Brandon Royal
Xuất bản: Calgary: Maven Pub, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Chili hot GMAT : math review
Tác giả: Brandon Royal
Xuất bản: Calgary: Maven Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
Maurice Dufault, vice-principal
Tác giả: Marguerite-A Primeau, Maureen Ranson
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The first scroll Wizard of Arabah : a novel of historical fantasy
Tác giả: Tristan Parrish
Xuất bản: Calgary: Legendary books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The complete holistic guide to working out in the gym
Tác giả: Yigal Pinchas
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Polaris
Tác giả: Emil Bessels, William Barr
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  919.804
 
Long Night of the Tankers : Hitler's War Against Caribbean Oil
Tác giả: David J Bercuson, Holger H Herwig
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5451
 
Petropolitics : Petroleum Development, Markets and Regulations, Alberta as an Illustrative History
Tác giả: Alan MacFadyen, G Campbell Watkins
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục