Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 134 kết quả
Invasion : a Kydd Sea adventure
Tác giả: Julian Stockwin
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Buddhism with an attitude : the Tibetan seven-point mind-training
Tác giả: B Alan Wallace, Ye-śes-rdo-rje, Lynn Quirolo
Xuất bản: Ithaca NY: Snow Lion Publications, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.3
 
Peter Wicked : a Matty Graves novel
Tác giả: Broos Campbell
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The privateer's revenge : a Kydd sea adventure
Tác giả: Julian Stockwin
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
A fistful of diamonds : a gemstone thriller
Tác giả: John B Robinson
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The war of knives : a Matty Graves novel
Tác giả: Broos Campbell
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The book of Matthew : a macabre novel of suspense
Tác giả: Thomas White
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press Inc, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Sapphire Sea : a gemstone thriller
Tác giả: John B Robinson
Xuất bản: Ithaca NY: McBooks Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
City of Strangers : Gulf Migration and the Indian Community in Bahrain
Tác giả: Andrew M Gardner
Xuất bản: Ithaca NY: Cornell University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  331.6254
 
Diplomacy's Value : Creating Security in 1920s Europe and the Contemporary Middle East
Tác giả: Brian C Rathbun
Xuất bản: Ithaca NY: Cornell University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  327.4009042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục