Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Bảo tồn môi trường di sản : Sự tham gia và tiềm năng của cộng đồng trong bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, khả năng tương tác giữa con người với thành phần đô thị di sản Việt Nam
Tác giả: Ngô Minh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.288
 
Giáo trình ứng dụng tin học trong truyền hình
Tác giả: Trần Minh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.450285
 
Giáo trình Quay camera
Tác giả: Trần Minh Hùng, Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777
 
Giáo trình ứng dụng tin học trong phát thanh
Tác giả: Hồ Lê Hoàng Vũ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.440285
 
Giáo trình nhập môn truyền hình
Tác giả: Trần Minh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.45
 
Giáo trình nhiếp ảnh cơ bản
Tác giả: Hồ Lê Hoàng Vũ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  770
 
Giáo trình thiết kế ấn phẩm văn phòng và hệ thống nhận diện thương hiệu
Tác giả: Huỳnh Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.6
 
Giáo trình kịch bản phân cảnh
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.43023
 
Giáo trình thiết bị phòng thu phát thanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.44
 
Giáo trình Nghệ thuật quay video
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục