Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Derrida and Lacan : another writing
Tác giả: Michael Lewis
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Spinoza's Ethics : an Edinburgh philosophical guide
Tác giả: Beth Lord
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170.92
 
Philosophy outside-in : a critique of academic reason
Tác giả: Christopher Norris
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
Aesthetics A-Z
Tác giả: Eran Guter
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
Ethical issues in six religious traditions
Tác giả: Clive Lawton, Peggy Morgan
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200.1
 
Death and desire in Hegel, Heidegger and Deleuze
Tác giả: Brent Adkins
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128.5
 
Deleuze and the cinemas of performance : powers of affection
Tác giả: Río Elena del
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
An introduction to the Ḥadīth
Tác giả: John Burton
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c199
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  297.124061
 
The philosophy of John Duns Scotus
Tác giả: A Vos
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  189
 
Philosophy and love : from Plato to popular culture
Tác giả: Linnell Secomb
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128.46
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục