Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Kinh tế lượng : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (zip)
ddc:  330.015195
 
1

Truy cập nhanh danh mục