Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Tiếng Anh sinh học
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02457
 
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học
Tác giả: Đặng Đức Long, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Hiền, Quản Lê Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246606
 
Thư tín thương mại quốc tế = correspondence in international trade
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.20246517
 
Từ điển thành ngữ Anh Việt
Tác giả: Lã Thành, Trung Dũng, Trịnh Thu Hương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  423.95922
 
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm = : The Language of Techno-Food Processing in English (song ngữ Anh-Việt)
Tác giả: Lê Thị Lan Chi, Lương Hồng Nga, Nguyễn Thị Hiền, Từ Việt Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024664
 
Tiếng Anh trong xây dựng = English of civil engineering
Tác giả: Vũ Như Cầu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024624
 
1

Truy cập nhanh danh mục