Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Từ điển khoa học kỹ thuật Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Hồi, Trương Cam Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  603
 
Từ điển kỹ thuật lạnh điều hòa không khí
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Hà Mạnh Thư
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.563
 
Từ điển hệ thống điện kỹ thuật năng lượng
Tác giả: Nguyễn Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.31923
 
Từ điển kỹ thuật điện Anh-Việt
Tác giả: Đỗ Quang Đạt, Đỗ Gia Phan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.303
 
Từ điển thuật ngữ khoa học kỹ thuật Anh - Pháp - Việt = Dictionary of Scientific and Technical Terms: English, French, Vietnamese
Tác giả: Nguyễn Mộng Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1989
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  603
 
Từ điển kỹ thuật nhiệt - điện - lạnh Anh -Việt
Tác giả: Nguyễn Điền, Trần Đình Hãn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.03
 
Từ điển cơ bản thuật ngữ kỹ thuật xây dựng Việt - Anh = Basic dictionary of Civil Engineering Vietnamese - English
Tác giả: Đoàn Định Kiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  624.03
 
Từ điển kỹ thuật lạnh : Việt - Anh - Nga - Pháp - Đức - Tây Ban Nha - Hán
Tác giả: Phan Hiền, Nguyễn Thị Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.5603
 
Từ điển khoa học tổng hợp Anh - Việt (Khoảng 9000 thuật ngữ, có giải nghĩa minh họa) = English - Vietnamese Dictionary of Comprehensive Science (About 9000 Terms, with Explanations
Tác giả: Đỗ Mạnh Chung, Nguyễn Văn Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  503
 
Từ điển giải thích thuật ngữ công nghệ sinh học lương thực nông nghiệp Anh-Anh-Việt = Glossary of biotechnology for food and agsiculture
Tác giả: HG Hughes, E Porceddu, A Zaid
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  660.603
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục