Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Learning XNA 4.0 [electronic resource]
Tác giả: Aaron Reed
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81676
 
The Canon Digital Rebel T1i/500D companion
Tác giả: Ben Long
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Making isometric social real-time games with HTML5, CSS3, and Javascript [electronic resource]
Tác giả: Mario Andrés Pagella
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
MP3 : the definitive guide
Tác giả: Scot Hacker
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Light and exposure
Tác giả: Harold Davis
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Halo 2 Hacks
Tác giả: Stephen Cawood
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  793.932
 
GarageBand 2 : The Missing Manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  781.34536
 
MP3
Tác giả: Scot Hacker
Xuất bản: : Oreilly, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.28565
 
Beginning 3D Game Programming
Tác giả: Tom Miller
Xuất bản: : OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.816693
 
Digital photography hacks
Tác giả: Derrick Story
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục