Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Kiểm soát quản trị các nguyên tắc, chính sách và thực hành về quản trị công ty và cơ chế kiểm soát quản lý = Corporate g...
Tác giả: Bob Tricker, Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.422
 
Quản trị dựa vào tri thức = Managing flow
Tác giả: Ikujiro Nonaka, Turo Hirata, Ryoko Toyama, Võ Kiều Linh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
22 năng lực lãnh đạo cần chuẩn bị
Tác giả: Hà Linh
Xuất bản: H: Thời đại, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
22 nguyên tắc quản lí nhân viên
Tác giả: Hà Linh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Thực hành chẩn đoán - sửa chữa - lắp rắp xe hơi thế hệ mới : Sửa chữa và lắp ráp các chi tiết động cơ
Tác giả: Phạm Thanh Đường
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.28722
 
Kỹ năng làm việc đồng đội
Tác giả: Lại Thế Luyện
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4022
 
Y học thường thức thời @
Tác giả: Mai Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610
 
Sổ tay kỹ năng mềm của sinh viên
Tác giả: Lại Thế Luyện
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Tuổi Teen cần biết : Những vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi mới lớn
Tác giả: Mai Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.0433
 
Tình yêu thật sự là gì?
Tác giả: Mai Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục