Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 219 kết quả
Địa chí xã Bế Triều - huyện Hòa An
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nghề thủ công truyền thống của người Nùng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Lễ hội đình Khêng
Tác giả: Bùi Huy Vọng
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Từ điển địa danh Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Trung Hoa, Nguyễn Đình Tư
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.9703
 
Tang ma dân tộc Cao Lan ở Yên Bái
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Thơ ca dân gian người Dao Tuyển ; song ngữ: Việt - Dao
Tác giả: Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam
Tác giả: Trần Bình
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Dyông Dư Howamon Bahnar
Tác giả: Vũ Ngọc Bình, Nguyễn Quang Tuệ, Trần Phong, Văn Công Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyền thuyết dân gian về những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ (1858-1918)
Tác giả: Võ Phúc Châu
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ariya Cam trường ca Chăm
Tác giả: Inrasara
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục