Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Hình thái học tiếng Anh = English Morphology
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624
 
English Syntax
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Bệnh học môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan, Phạm Thị Bích Ngân
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.1
 
học máy : giáo trình
Tác giả: Lại Khắc Liễm
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Chủ biên…[ Và Những người khác]
Tác giả: Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Độc học môi trường cơ bản
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.95
 
Độc học môi trường. Tập 2- Phần chuyên đề
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.95
 
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 sàn sườn toàn khối có bản dầm
Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Chủ biên…[ Và Những người khác]
Tác giả: Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Hiền Lương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục