Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Computer organization and design : the hardware/software interface
Tác giả: David A Patterson, John L Hennessy
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Three-dimensional integrated circuit design [electronic resource]
Tác giả: Vasilis F Pavlidis, Eby G Friedman
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Optical networks : a practical perspective
Tác giả: Rajiv Ramaswami, Galen H Sasaki, Kumar N Sivarajan
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Master data management elektronisk ressurs
Tác giả: David Loshin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
IPv6 core protocols implementation [electronic resource]
Tác giả: Qing Li, Tatuya Jinmei, Keiichi Shima
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
X3D elektronisk ressurs : extensible 3D graphics for Web authors
Tác giả: Don Brutzman, Leonard Daly
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
TCP/IP sockets in Java : practical guide for programmers
Tác giả: Kenneth L Calvert, Michael J Donahoo
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Aspect-oriented programming with the e verification language [electronic resource] : a pragmatic guide for testbench dev...
Tác giả: David Robinson
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 
Better game characters by design : a psychological approach
Tác giả: Katherine Isbister
Xuất bản: San Francisco Calif: ElsevierMorgan Kaufmann, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81536
 
Game physics
Tác giả: David H Eberly, Ken Shoemake
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục