Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Fundamentals of body MRI
Tác giả: Christopher G Roth
Xuất bản: Philadelphia Pa: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07548
 
Mims' medical microbiology [electronic resource]
Tác giả: Richard V Goering, Cedric A Mims
Xuất bản: Philadelphia: ElsevierSaunders, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.9041
 
Atlas of head & neck surgery [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  617.51059
 
Pediatric clinical skills [electronic resource]
Tác giả: Richard B Goldbloom
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Piermattei's atlas of surgical approaches to the bones and joints of the dog and cat
Tác giả: Kenneth A Johnson
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierSaunders, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.70897471
 
Netter's infectious diseases
Tác giả: Elaine C Jong, Frank H Netter, Dennis L Stevens
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196
 
The next step : advanced medical coding and auditing
Tác giả: Carol J Buck
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierSaunders, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0012
 
Fowler's zoo and wild animal medicine : current therapy
Tác giả: R Eric Miller, Murray E Fowler, Murray E Fowler
Xuất bản: St Louis Mo: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Atlas of advanced operative surgery [electronic resource]
Tác giả: Vijay P Khatri
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.90223
 
Avery's diseases of the newborn / [edited by] Christine A. Gleason, Sherin U. Devaskar
Tác giả: Mary Ellen Avery, Sherin U Devaskar, Christine A Gleason
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục