Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
The killing ground [electronic resource]
Tác giả: Jack Higgins
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Jack Ryan 9 - Executive Orders
Tác giả: JK Rowling, JK cm Rowling
Xuất bản: : G P Putnams Sons, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Jack Ryan 12 - The Teeth of the Tiger
Tác giả: Mario Puzo Thompson, Mario Puzo Peter Bart Robert Thompson cm
Xuất bản: : G P Putnams Sons, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Copper
Tác giả: Rebecca Lisle
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Split second [downloadable e-book]
Tác giả: Catherine Coulter
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The jungle [electronic resource]
Tác giả: Clive Cussler, Jack B Du Brul
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Nano [online resource]
Tác giả: Robin Cook
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Fatal revenant
Tác giả: Stephen R Donaldson
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Crescent dawn
Tác giả: Clive Cussler, Dirk Cussler
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The sentry
Tác giả: Robert Crais
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục