Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Chiêu pháp và sát pháp trong nghệ thuật tượng kỳ hiện đại thuật dụng quân
Tác giả: Đông A Sáng
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  794.18
 
Văn hóa & ngôn ngữ phương đông
Tác giả: Mai Ngọc Chừ
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.095
 
Giáo trình kế toán mỹ = Financial accounting
Tác giả: Nguyễn Thị Thu, Phạm Quang Huy, Phạm Thanh Liêm, Vũ Thu Hằng
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính
Tác giả: Đặng Ngọc Vàng, Lý Kim Huệ, Lý Thị Bích Châu, Nguyễn Xuân Hưng, Phan Thị Thu Hà
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Bài tập nguyên lý kế toán
Tác giả: Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh, Phạm Thanh Liêm, Văn Thị Loan
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 2
Tác giả: Bùi Quang Huy, Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 3
Tác giả: Lương Đức Thuận, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Phước Bảo Ấn, Nguyễn Quốc Trung, Thái Phúc Huy
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Kiểm soát nội bộ
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.458
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 1
Tác giả: Bùi Quang Huy, Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Giáo trình Quản trị học
Tác giả: Phan Thị Minh Châu, Hoàng Lâm Tịnh, Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, Phạm Xuân Lan
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục