Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 733 kết quả (0.0150336 giây)
Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers [electroni...
Tác giả: 
Berlin: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
Contextual computing : models and applications
Tác giả: Robert Porzel
Berlin New York: SpringerVerlag, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Raman and SERS Investigations of Pharmaceuticals [electronic resource]
Tác giả: Monica Baia
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.19
 
Java and the Java virtual machine : definition, verification, validation
Tác giả: Robert F Stärk
: SpringerVerlag, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.13
 
Toxicants in terrestrial ecosystems : a guide for the analytical and environmental chemist
Tác giả: T. R Crompton
Berlin: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 628.5
 
Urban forest acoustics
Tác giả: Voichita Bucur
Berlin New York: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 634.9091732
 
On Global Univalence Theorems : Lecture notes in mathematics
Tác giả: 
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 1983
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 515.7
 
Theory of Program Structures: Schemes, Semantics, Verification : Lecture Notes in Computer Science elektronisk ressurs
Tác giả: Sheila A Greibach
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 1975
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001.642
 
The Vienna Development Method: The Meta-Language [elektronisk ressurs]
Tác giả: 
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 1978
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001.6424
 
Springer handbook of nanotechnology
Tác giả: 
Berlin New York: SpringerVerlag, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 620
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục