Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 707 kết quả
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: Bộ tài chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.83
 
Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài chính đối với ngành Giáo dục - Đào tạo
Tác giả: Bộ tài chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.03
 
dưỡng - Quản chế hành chính - Cải tạo không giam giữ, Án treo - Giao thông đường bộ - Phòng cháy chữa
Tác giả: Bộ Tài Chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342
 
Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO : Kinh nghiệm các nước
Tác giả: Viện nghiên cứu tài chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.92
 
Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp
Tác giả: Bộ Tài Chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.036
 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Bộ tài chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.036
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán
Tác giả: Bộ Tài Chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.9
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Bộ tài chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.06
 
Quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp
Tác giả: Bộ Tài Chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.0666
 
Danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Tác giả: Bộ Tài Chính
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục