Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1092 kết quả
Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ 21
Tác giả: Võ Tá Hân, Trần Quốc Hùng, Vũ Quang Việt
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Marketing du lịch : sách hướng dẫn du lịch Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.09597
 
Từ ngữ ngoại thương Anh -Việt chuyên dùng = English -Vietnamese foreign trade terms: classified by professional topic
Tác giả: Hà Nam
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  382.03
 
Từ điển Anh - Việt dệt - da - may = English Vietnamese Dictionary of Textile - Leather - Garment
Tác giả: Hà Nam
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  677.03
 
Từ điển Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary
Tác giả: Hồ Hải Thụy
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  423.95922
 
Cẩm nang điều dưỡng săn sóc đặc biệt
Tác giả: Trương Văn Việt, Cao Thị Kim Liên, Lê Trương Bảo, Lý Thị Thu Hiệp, Nguyễn Thị Kim Bằng, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Oanh, Trương Thị Lượm
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
The Saigon times weekly (1Tháng 4 kỳ). 8
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Sở công thương TPHCM,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Thời báo Kinh tế Sài gòn (1Tháng 4 kỳ). 8
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Sở công thương TPHCM,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tuổi trẻ cuối tuần(1 tháng 4 kỳ ). 2-19
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Đoàn TNCS TPHCM,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục