Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
English Teaching Plays
Tác giả: Kaj Himmelstrup
Xuất bản: : Language Teaching Publications, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Tiếng Nga. Năm thứ 1 : Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học khối tự nhiên và kỹ thuật CHXHCN Việt Nam
Tác giả: M M Nakhabina, Đặng Văn Giai, Lê Cẩm Thạch, Ngô Trí Oánh, Sipixô L V
Xuất bản: Hà Nội Maxcơva: Đại học và trung học chuyên nghiệp Tiếng Nga, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.7
 
English for the Telecommunications Industry
Tác giả: Jeremy Comfort, Rod Revell
Xuất bản: NY: Oxford University, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246213
 
Advanced English practice
Tác giả: B D Graver
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Situational dialogues [sound recording] : dialogues and gapped dialogues
Tác giả: Michael Ockenden
Xuất bản: Harlow Essex: Longman, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Progress to Proficiency Student's book
Tác giả: Leo Jones,
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
A Practical English Grammar: Exercises 2
Tác giả: A J Thomson, AV Martinet
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.
 
1

Truy cập nhanh danh mục