Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 245 kết quả
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: B D Vujanović, S E Jones
Xuất bản: San Diego CA: ACADEMIC PRESS, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Pipeline design for water engineers
Tác giả: David Stephenson
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
El Soldado
Tác giả: Jerry Pournelle
Xuất bản: : Ultramar, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
GURPS Conan
Tác giả: Curtis M Scott
Xuất bản: : Steve Jackson Games, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
The Origins of the First World War
Tác giả: Ruth Henig
Xuất bản: New York: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.311
 
Lords of Middle-Earth. Vol. 3
Tác giả: Terry K Amthor, Liz Danforth
Xuất bản: : Iron Crown Enterprises, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Tantras (Forgotten Realms
Tác giả: Ed Greenwood, Anne Brown, Kim Mohan
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Treasures of Middle-Earth (Middle Earth Role Playing/MERP #8006)
Tác giả: Wolfgang Baur
Xuất bản: : Iron Crown Enterprises, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
GURPS Riverworld
Tác giả: JM Caparula
Xuất bản: : Steve Jackson Games, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục